Na kole ze Slavonic do Třeboně

Z Třeboně vás dopraví i s kolama do Slavonic prázdninový cyklobus. Z autobusového nádraží se vydáte po silnici směrem na Staré Město pod Landštejnem.

Trasa je 77 km dlouhá, od Nové Bystřice rovinatá. Vede po asfaltu a lesní cestě. Obtížnost je hodnocena jako střední. Po trase č. 32 projedete postupně Staré Město pod Landštejnem, okolo zříceniny hradu Landštejn, Klášter, Novou Bystřici, Peršlák k Dolnímu pstruhovému rybníku, z tohoto rozcestí po trase č. 322 do Chlumu u Třeboně. Dále po trase č. 122, u nádráží Chlum u Třeboně vlevo, krátce po silnici směrem na Suchdol nad Lužnicí, asi po 300 m vpravo směrem na Cep. Po 2,5 km u Červeného kříže odbočíte do polesí Barbora. Projedete okolo míst, kde se těžila a snad stále těží rašelina pro třeboňské lázně. Je tady panelová cesta, po které příjemně dojedete na Oboru. Odtud po hrázích Opatovického rybníka a rybníka Svět do Třeboně.

Zastávky:

Slavonice- městská památková rezervace s dochovalou pozdně gotickou a renesanční zástavbou měštanských domů se sklípkovými klenbami a bohatými sgrafity, gotickými městskými branami a hradbami. Farní kostel s věží z r. 1549 a s kaplemi s 18. stol., špitální kostel s 15. stol., barokní hřbitovní kaple, městské muzeum, keramika, od 16. stol. tudy vedla cesta mezi Vídní a Prahou.

Landštejn – zřícenina mohutného hradu, který od 13. stol užívali Vítkovci, rozšířen kolem r. 1500, renesanční přístavby v 16. stol, zničen požárem v r.1771. Pod hradem je vidět vodní nádrž Landštejn na potoce Pstruhovci, 38 m dlouhá a 25 m vysoká.

Klášter – klášter pavlánů založený 1501, zrušený r. 1785, v minulých letech zbořen, velký raně barokní kostel se štukovou výzdobou a dřevěným oltářem vysokým 22 m.

Osika – rybník s příjemným koupáním.

Nová Bystřice– gotický hrad renesančně přestavěn a barokně rozšířen, při něm farní kostel, kostel sv. Kateřiny z r. 1585, zbytky městského opevnění, řada renesančních a empírových měštanských domů, na náměstí sloup z r. 1679, úzkokolejná dráha, golfové hřiště.

Peršlák – lesní hotel v krásném prostředí u nejsevernějšího místa Rakouska, příjemné koupání v Novomlýnském rybníce.

Chlum u Třeboně - známé letovisko, barokní poutní kostel s hodnotným zařízením, barokní zámek, dnes rekreační středisko s rozsáhlým parkem, pobýval tady i básník Fr. Hrubín, rybník Hejtman s rozlohou 82 ha.

Třeboň - město na Zlaté stoce, městská památková rezervace, renesanční zámek, Schwarzenberská hrobka, lázně, pivovar Regent, rybníky Svět, Opatovický a Rožmberk, kostel sv. Jiljí. 

 

Ubytování v penzionu Admirál v Třeboni si můžete rezervovat nyní a těšíme se na Vás !

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Penzion Admirál v Třeboni hodnocení