Příroda Třeboňska a krajina na Třeboňsku

CHKO Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovi

naté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty. Najdete zde mnoho míst, která jsou příkladnou ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.

Ochrana přírody v CHKO Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast na Třeboňsku byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 33 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. K nejcennějším lokalitám patří tzv. přechodová rašeliniště.

Příroda Třeboňska

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

Třeboňské seníky

Dřevěné seníky rozeseté na mokrých lukách jsou specifickým rysem Třeboně. Třeboňské seníky  okolo jihočeské Třeboně odnepaměti patřily, a dodnes jsou fenoménem zdejší krajiny, i když už nejsou tak hojně využívané jako v době minulé. Jejich údržba pro další generace je však náročná.

Třeboňské seníky jsou také oblíbeným námětem pro fotografy a zejména malíře, kteří je hojně ztvárňují v různých ročních obdobích. Pokud bude záchrana již chatrných a mizejících historických památek pokračovat, budou mimo jiné námětem i pro další generace výtvarníků.

V zamokřené rašelinné půdě i koňský potah s naloženou fůrou devastoval měkkou spodinu trávníků. Proto seno, kosené a sklízené ručně, se dosušovalo na méně podmáčených místech a ukládalo v senících, odkud je hospodáři odváželi až v zimě na zamrzlé půdě, podobně jako z horských seníků, kde na svažitém terénu byla zimní doprava na saních snažší. Druhý důvod využití seníků spočíval v tom, že zemědělci na předměstí měli žalostný nedostatek prostoru a seno převáželi, když se jim doma uvolnilo místo.

Navštivte Třeboňsko a poznejte jeho krásy na vlastní oči pěšky nebo na kole, které Vám zapůjčí naše půjčovna kol v penzionu Admirál Třeboň»

Pro milovníky pěší turistiky jsme připravili nabídku turistických naučných stezek a příznivce kol má Třeboň a Třeboňsko připraveno spoustu cyklistických stezek a výletů

Rezervujte si ubytování v Třeboni právě nyní >>

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Penzion Admirál v Třeboni hodnocení