Velký a Malý Tisý

Komplex 11 různě velkých rybníků s dominujícím Velkým Tisým a menší luční a lesní enklávy, 1 km jižně od Lomnice nad Lužnicí. Rozsáhlá rezervace reprezentující typické rybniční ekosystémy Třeboňska. Rybníky mají velmi členité břehy, zátoky, poloostrovy a ost­rovy. K nim přiléhají plochy podmáčených luk, vřesovišť, křovitých vrbin, olšin, menší lesíky i souvislý les a pole. Jedná se o jednu z nejznámějších ornitologických rezervací v ČR.

Velký Tisý je zároveň jedním z největších rybníků v ČR, zaujímá plochu cca 320 ha. Území je chráněno jako národní přírodní rezervace již od roku 1957.Hráz rybníka je dlouhá 2 km, vysoká 5 m a je porostlá starými duby. Objem vody činí 4 miliony metrů krychlových. Rybník Velký Tisý dosahuje hloubky 3,4 metru a leží v nadmořské výšce 421 metrů.

Rybník dostavěl Štěpánek Netolický jako jeden z prvních velkých rybníků Třeboňska v roce 1505. K postavení Zlaté stoky došlo v letech 1506 až 1520 a Zlatá stoka obtéká rybník z jižní části a jedná se o stálý zdroj vody. K upravení hrází a zvětšení rybníka došlo díky Jakubu Krčínovi. Spolu s rybníkem Malý Tisý je od roku 1957 součástí národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý.

Malý Tisý  je od roku 1957 součástí významné přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, jež je zařazena v evidenci organizace UNESCO. Rezervace je součástí CHKO Třeboňsko .Rozkládá se asi 6 km severně od Třeboně po levé straně silnice do Lomnicí nad Lužnicí. Celé území má zcela mimořádný význam jako hnízdiště a shromaždiště řady druhů vodního ptactva. Ze vzácných druhů tu můžeme spatřit volavku červenou, kvakoše nočního, bukače velkého, pochopa rákosního a mnohé jiné. Řada dalších vzácností se vyskytuje i ve vegetačním krytu.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Penzion Admirál v Třeboni hodnocení