Rožmberská vodní díla - Modrá jižní cyklotrasa

Třeboň, Břilice, Přeseka, Stará Hlína + Stará řeka, Stříbřecký most, Nová řeka, Rozvodí, Opatovický mlýn, Třeboň – Hrádeček


Zobrazit místo Modrá jižní na větší mapě

 

Břilice

Obec byla do roku 1366 majetkem pánů z Landštejna, poté majetkem rožmberským, když byl díl obce s poplužným dvorem a rybníky darován roku 1395 městu Třeboň. Břilice byly odjakživa předměstským bojištěm, které pustošili husité v letech 1423 – 1433, dále roku 1611 pasovští a ve třicetileté válce císařské pluky Buquoyovy. Roku 1741, při válce o rakouské dědictví, vpadli do Břilic i Francouzi, kteří tudy procházeli i při napoleonských válkách asi o padesát let později.
Na Břilicku byla „sbírána“ železná ruda, která se odtud vozila až do Chlumu. V jižním okraji návsi stojí empírová kaple P. Marie z roku 1820 a nedaleko od ní je kaple sv. Jana a sv. Anny, pod níž byly údajně nalezeny kostry francouzských vojáků z třicetileté války. K památkám lidové architektury patří některá břilická stavení nejen na návsi.

Přeseka

K obci zasahuje  Přeseckou zátokou rybník Velký Tisý (postaven roku 1505), který je součástí národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, patřící k největším a nejvýznamnějším mokřadům v české republice. Je součástí mokřadu „Třeboňské rybníky“ chráněného Ramsarskou konvencí a v seznamu evropsky významných ptačích území (IBA) je zařazena jako jedna z významných lokalit v ČR.
Jméno obce se odvozuje od dob, kdy první kolonizátoři káceli – přesekávali lesy a křoviny. Obec náležela do třeboňského (klášterního) zboží. V obci měl podle pověsti stávat pivovar. Dodnes se zachoval název chmelnice pro část obce.

Stará Hlína (Velká Hlína)

Nejstarší písemná zmínka o obci Hlína pochází z roku 1331, kdy jsou jako její majitelé zmiňováni rožmberští rytíři. Ale roku 1366 přešla prodejem z landštejnského držení do rožmberského, ti ji určili jako majetek augustiniánského kláštera v Třeboni. Do majetku města Třeboně přechází vesnice roku 1537, později po roce 1660 je majetkem Schwarzenbergů. V roce 1594 a v roce 1604 byly rodem Rožmberků u Staré Hlíny postaveny dva dřevěné mosty. Ty byly na konci 18. století nahrazeny kamennými. Oba tyto mosty se dochovaly do dnešní doby a jsou chráněny jako technická památka. Při výstavbě rybníka Rožmberka v letech 1584 – 1590 byly zaplaveny grunty ve Staré i Nové Hlíně.

Opatovický mlýn

Rybník připomínaný už roku 1367 obtéká Zlatá stoka, na které je postaven Opatovický mlýn, bývalé letní sídlo opatů třeboňského kláštera. Pozdější majitelé, rodina Březských, mlýn nazývali „Umělecký válcový mlýn“. Mlýn už neslouží svému původnímu účelu. Dnes je zde Mikrobiologický ústav AV ČR. Odtud pocházely řasy, které měl ve vesmíru český kosmonaut Vladimír Remek.

Schwarzenberská hrobka

Hrobka rodu Schwarzenbergů je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších staveb jižních Čech. Nachází se v parku při jihovýchodní straně rybníka Svět. Hrobka byla postavena ve druhé polovině 19. století v novogotickém stylu a nahradila původní rodovou hrobku v kostelíku sv. Jiljí. Stavitelem byl Damasius Deworetzky, který pracoval mj. i na přestavbě zámku Hluboká, postaveném ve stejném slohu. V hrobce byly postupně uloženy ostatky dvaceti sedmi příslušníků knížecího rodu. Kaple je v letních měsících využívána k pořádání koncertů.

Kontakty - rezervace

 

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

 

 +420 737 936 375     |     info@penzionadmiral.cz

 

 

   

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Svobody 1282
379 01 Třeboň

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Penzion Admirál v Třeboni hodnocení