Ruda

Ruda je národní přírodní rezervace (14,65 ha), která se rozkládá na jihovýchodním břehu Horusického rybníka. Zde se nachází rozsáhlé rašeliniště s početnými prameništi. K nejcenějším rostliným druhům rezervace patří malá orchidej hlízovec Loeselův. Díky rozsáhlým porostům tavolníku se zde vyskytuje početná populace motýla bělopáska tavolníkové, který se v České republice vyskytuje už jen na Třeboňsku.

Území Národní přírodní rezervace Ruda je z větší části porostlé borovicí lesní a břízou bradavičnatou, jejichž porosty se střídají s mokrými loukami s různě mocnou vrstvou rašeliny. Roste zde řada vzácných mokřadních druhů rostlin a to kyhanka sivolistá, klikva žoravina, vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá aj. V oblasti rezervace se vyskytuje řada druhů ptáků. Přírodní rezervace je veřejnosti nepřístupná, kolem jejího okraje vede trasa žluté turistické značky.

V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 33 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. Třeboňsko představuje naprosto unikátní přírodu a krajinu, které byly po staletí přetvářeny člověkem, a přesto se zde zachovaly velmi cenné přírodní hodnoty.

 

Penzion Admirál v Třeboni Vás zve na další zajímavý výlet v krásné přírodní rezervaci a ubytování si můžete zarezervovat již nyní :

 

Kontakty - rezervace

 

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

 

 +420 737 936 375     |     info@penzionadmiral.cz

 

 

   

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Svobody 1282
379 01 Třeboň

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Penzion Admirál v Třeboni hodnocení